RODO

Informacje Dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych w firmie WROCAPARTMENTS Sp. z o. o.

Firma WROCAPARTMENTS Sp. z o. o.dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż: 

administratorem Państwa danych osobowych jest WROCAPARTMENTS Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 50-519, przy ulicy Gajowej 22/12

 1. z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem kontakt@wrocapartments.pl
 2. celem przetwarzania jest:
  • obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w apartamencie/hostelu/hotelu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, zbieranie danych gości hotelowych w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi hotelarskiej – osoby towarzyszące), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 1. dane osobowe przechowywane będą:
  • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
  • dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  • w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni;
  • dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów przez okres do 30 dni;
 1. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
  • firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
  • dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
  • dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku;

6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej lub zrealizowania obowiązku prawnego, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

  • odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
  • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Życzymy miłego pobytu